Rakstveida izsole "Zemes gabala Garkalnes novadā nomas tiesību piešķiršana"

Virsraksts Rakstveida izsole "Zemes gabala Garkalnes novadā nomas tiesību piešķiršana"