Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2022/011

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2022/011

Izsoles rezultāti:


Izsole Nr. 800-2022/011 ir noslēgusies.
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 1.daļā iesniedza – SIA “Latvijas bioenerģijas uzņēmums”