Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2022/005

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2022/005

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr. 800-2022/005 ir noslēgusies.
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 1.daļā iesniedza – SIA “Latvijas bioenerģijas uzņēmums”