Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2022/001

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2022/001

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr. 800-2022/001 ir noslēgusies.
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 1.daļā iesniedza – SIA “Klasmann-Deilmann Bioenergy”