Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2021/038

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2021/038

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr. 800-2021/038 ir noslēgusies.
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 1.daļā iesniedza – SIA “Pata”.