Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2020/060

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2020/060

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr. 800-2020/060 ir noslēgusies.
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 1.daļā iesniedza – OU “Reinpaul”;
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 2.daļā iesniedza – OU “Reinpaul”.