Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2020/051

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2020/051

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr. 800-2020/051 ir noslēgusies.
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 1.daļā iesniedza – SIA “PATA”;
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 2.daļā iesniedza – SIA “PATA”.