Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2019/039

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2019/039

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2019/039 ir atzīta par nenotikušu, atsaucoties uz izsoles noteikumu
3.8.1. punktu.
 

Pievienotie faili