Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2018/022

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2018/022

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2018/022 ir noslēgusies.
Uzvarēja:
1.daļā – tiek pasludināta par nenotikušu saskaņā ar izsoles noteikumu punktu Nr.3.8.
 

Pievienotie faili