Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2017/079

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2017/079

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2017/079 ir noslēgusies.
Uzvarēja:
1.daļa - tiek pasludināta par nenotikušu saskaņā ar izsoles noteikumu punktu Nr.3.8.
2.daļā – OU "Reinpaul".
 

Pievienotie faili