Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2017/056

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2017/056

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2017/056 ir noslēgusies.
Uzvarēja:
1.daļā – SIA “Laskana-Mežs” .