Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2016/091

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2016/091

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2016/091 ir noslēgusies.
Uzvarēja:
1.daļā – (Gaujas mežniecības, Garkalnes iecirkņa. 173.kvartālā) SIA “ Raja K.T.” .
2.daļā – (Gaujas mežniecības, Garkalnes iecirkņa. 201.,219.kvartālā) SIA “Raja K.T.” .
3.daļā – (Gaujas mežniecības, Garkalnes iecirkņa. 178.kvartālā) SIA "Latvijas Bioenerģijas uzņēmums” .
4.daļā – (Gaujas mežniecības, Garkalnes iecirkņa. 177.kvartālā ) SIA "Latvijas Bioenerģijas uzņēmums” .
Pievienotie faili