Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2016/057

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2016/057

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2016/057 ir noslēgusies.
Uzvarēja:
1.daļā – (Daugavas mežniecības 254., 255., 291., 304., 349., 352.kv.) SIA "SEAL 1."
2.daļā – (Tīreļu mežniecības Olaines iec. 48., 57., 81., 95.kv.) SIA "SEAL 1."
3.daļā – (Tīreļu mežniecības Tīreļu iec. 8., 183., 226., 244.kv.) SIA "SEAL 1."
Pievienotie faili