Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2016/044

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2016/044

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2016/044 ir noslēgusies.
Uzvarēja:
1.daļā – (Daugavas mežniecības 129.kv.) SIA "Latvijas Bioenerģijas uzņēmums" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visām zaru un ciršanas atliekām kopā: 3,10 EUR bez PVN.
Pievienotie faili