Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2015/108

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2015/108

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2015/108 ir noslēgusies.
Uzvarēja:
1.daļā – (Gaujas mežniecība, Garkalnes iec., 151., 150., 149., 81., 40.kv.) SIA "Latvijas bioenerģijas uzņēmums" ar vidējo svērto cenu par (1) ber m3 zaru un ciršanas atlieku sortimentam kopā: 4,50 EUR bez PVN.
2.daļā – (Gaujas mežniecība, Garkalnes iec., 271., 274., 209.kv., Juglas iec., 158., 27.kv.) SIA "Latvijas bioenerģijas uzņēmums" ar vidējo svērto cenu par (1) ber m3 zaru un ciršanas atlieku sortimentam kopā: 3.701 EUR bez PVN.