Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2015/100

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2015/100

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2015/100 ir noslēgusies.
Uzvarēja:
1.daļā – (Gaujas mežniecība, Juglas iec., 23.kv.) SIA "R Grupa" ar vidējo svērto cenu par (1) ber m3 zaru un ciršanas atlieku sortimentam kopā: 3,35 EUR bez PVN.