Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2015/086

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2015/086

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2015/086 ir noslēgusies.
Uzvarēja:
1.daļā – (Daugavas mežniecība 304., 305., 306.kv.) SIA "R GRUPA" ar vidējo svērto cenu par (1) ber m3 zaru un ciršanas atlieku sortimentam kopā: 4,06 EUR bez PVN.
2.daļā – (Daugavas mežniecība 246., 252., 298.kv.) SIA "R GRUPA" ar vidējo svērto cenu par (1) ber m3 zaru un ciršanas atlieku sortimentam kopā: 3,36 EUR bez PVN.