Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2015/084

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2015/084

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2015/084 ir noslēgusies.
Uzvarēja:
1.daļā – (Tīreļu mežniecība, Tīreļu iec., 142., 148.kv.) SIA "AJ Energy" ar vidējo svērto cenu par (1) ber m3 zaru un ciršanas atlieku sortimentam kopā: 4,02 EUR bez PVN.

Sakarā ar radušos kļūdu izsoles 800-2015/084 uzrādītajos apjomos ir veikti labojumi. Kā arī izsoles beigu datums ir pagarināts līdz 18.09.2015. 10:00.