Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/66

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/66

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2014/066 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļa.(Gaujas mežniecība, Garkalnes iecirknis 49. kv.) OU„REINPAUL” ar vidējo svērto cenu par (1) ber m3 visam zaru un ciršanas atlieku sortimentam  kopā:  3,68 EUR bez PVN.

2.daļa.(Rīgas mežniecība 118.kv.) OU„REINPAUL” ar vidējo svērto cenu par (1) ber m3 visam zaru un ciršanas atlieku sortimentam  kopā:  3,68 EUR bez PVN.

Pievienotie faili