Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/48

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/48

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2014/048 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļa.(Gaujas mežniecība, Garkalnes iecirknis 50., 58., 76., 77. kv.) SIA „R GRUPA” ar vidējo svērto cenu par (1) ber m3 visam zaru un ciršanas atlieku sortimentam  kopā:  3,57 EUR bez PVN.

2.daļa.(Gaujas mežniecība, Juglas iecirknis 259 kv.) OU„REINPAUL” ar vidējo svērto cenu par (1) ber m3 visam zaru un ciršanas atlieku sortimentam  kopā:  4,03 EUR bez PVN.

Pievienotie faili