Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/46

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/46

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2014/046 ir noslēgusies.

1.daļa.(Gaujas mežniecība, Juglas iecirknis 259.kv., Garkalnes iecirknī 50., 58., 76., 77. kv. ) zaru un ciršanas atlieku sortiments nav izsolīts.

Pievienotie faili