Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/43

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/43

Izsoles rezultāti:

Sakarā ar to, ka 21.08.2014. publicētajā izsolē 800-2014/043 ir kļūda izsolītā zaru apjomā- izsole tiek atcelta.
Pievienotie faili