Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei meža pie caļa Nr. 800-2022/031

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei meža pie caļa Nr. 800-2022/031

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr. 800-2022/031 ir noslēgusies.
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 1.daļā iesniedza – SIA “Upeslīči”.