Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā - cirsmā Nr. 800-2016/045

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā - cirsmā Nr. 800-2016/045

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2016/045 ir noslēgusies.
Uzvarēja:
1.daļā – (Rīgas mežniecības 133.kv.) SIA "Latvijas Bioenerģijas uzņēmums" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visām zaru un ciršanas atliekām kopā: 0,70 EUR bez PVN.
2.daļā – (Rīgas mežniecības 134.kv.) SIA "Latvijas Bioenerģijas uzņēmums" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visām zaru un ciršanas atliekām kopā: 0,70 EUR bez PVN.
Pievienotie faili