Piedāvājums zaru un ciršanas atieku iegādei mežā - cirsmā Nr. 800-2016/008

Virsraksts Piedāvājums zaru un ciršanas atieku iegādei mežā - cirsmā Nr. 800-2016/008

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2016/008 ir noslēgusies.
Uzvarēja:
1.daļā – (Tīreļu mežniecība, Olaines iec., 33.kv.) SIA "HW Energo" ar vidējo svērto cenu par (1) ber m3 zaru un ciršanas atlieku sortimentam kopā: 1,50 EUR bez PVN.