Piedāvājums zāģmateriālu iegādei kokzāģētavā "Norupe" Nr. 420-2019/010

Virsraksts Piedāvājums zāģmateriālu iegādei kokzāģētavā "Norupe" Nr. 420-2019/010

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.420-2019/010 ir atzīta par spēkā neesošu, atsaucoties uz izsoles noteikumu 3.9. punktu.
Pievienotie faili