Piedāvājums skaidas iegādei kokzāģētavā "Norupe" Nr. 420-2019/138

Virsraksts Piedāvājums skaidas iegādei kokzāģētavā "Norupe" Nr. 420-2019/138

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr. 420-2019/138 ir atzīta par nenotikušu, saskaņā ar izsoles noteikumu 2.2.3. punktu.