Piedāvājums komateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2020/013

Virsraksts Piedāvājums komateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2020/013

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr. 800-2020/013 ir noslēgusies.
Izsole tiek atzīta par nenotikušu, pamatojoties uz SIA „Rīgas Meži” apaļo kokmateriālu elektroniskās izsoles noteikumu 3.6.1. punktu.
 

Pievienotie faili