Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2016/054

Virsraksts Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2016/054

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2016/054 ir noslēgusies.
Uzvarēja:
1.daļā – (Tīreļu mežniecības, Olaines iec. 90.kv.) SIA "SEAL 1” .
2.daļā – (Tīreļu mežniecības Olaines iec., 90.kv.) SIA "SEAL 1” .
3.daļā – (Tīreļu mežniecības Tīreļu iec., 4.,5.kv.) SIA "SEAL 1”.
4.daļā – (Daugavas mežniecības 116., 122., 123., 124.kv.)  SIA "SEAL 1”.
5.daļā – (Daugavas mežniecības 116., 122., 123., 124.kv.)  SIA "PRIMOLUX” .
6.daļā – (Daugavas mežniecības 116., 122., 123., 124.kv.)  SIA "PRIMOLUX” .
Pievienotie faili