Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2016/049

Virsraksts Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2016/049

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2016/049 ir noslēgusies.
Uzvarēja:
1.daļā – (Katrīnas mežniecības 65.kv.) 1.daļa tiek pasludināta par nenotikušu saskaņā ar izsoles noteikumu 3.6.1.p.
2.daļā – (Katrīnas mežniecības 65..kv.) SIA "SEAL 1” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 27,17 EUR bez PVN
Pievienotie faili