Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2016/046

Virsraksts Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2016/046

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2016/046 ir noslēgusies.
Uzvarēja:
1.daļā – (Daugavas mežniecība, 219.kv.)  SIA "LatIgMa" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 70,70 EUR bez PVN.
2.daļā – (Daugavas mežniecība, 202.kv.)  SIA "SEAL 1" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 36,58 EUR bez PVN.
Pievienotie faili