Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2016/041

Virsraksts Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2016/041

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2016/041 ir noslēgusies.
Uzvarēja:
1.daļā – (Daugavas mežniecības 181., 192., 1.kv.) SIA "LatIgMa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 70,70 EUR bez PVN
2.daļā – (Gaujas mežniecības Juglas iec., 203.,206.,220.,221.,222.kv.) SIA "Waldwood” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 71,18 EUR bez PVN
3.daļā – (Daugavas mežniecības 1.,15.,19.kv.) SIA "Waldwood” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 59,18 EUR bez PVN
4.daļā – (Rīgas mežniecības 34.kv.)  SIA "Waldwood” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 55,89 EUR bez PVN
5.daļā – (Rīgas mežniecības 34.kv.)  SIA "SEAL 1” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 25,81 EUR bez PVN
6.daļā – (Daugavas mežniecības 270., 277.,345.kv.)  SIA "Unicentrs” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 55,31 EUR bez PVN
7.daļā – (Daugavas mežniecības 270.,277.,345.kv.) SIA "Waldwood” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 26,04 EUR bez PVN
Pievienotie faili