Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2016/038

Virsraksts Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2016/038

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2016/038 ir noslēgusies.
Uzvarēja:
1.daļā - SIA "Unicentrs” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 36,75 EUR bez PVN
2.daļā - SIA "Metsa Forest Latvia” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 25,86 EUR bez PVN
3.daļā - SIA "Metsa Forest Latvia” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 26,63 EUR bez PVN
4.daļa tiek pasludināta par nenotikušu saskaņā ar izsoles noteikumu 3.6.1.p.
5.daļa tiek pasludināta par nenotikušu saskaņā ar izsoles noteikumu 3.6.1.p.
6.daļā - SIA "Waldwood” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 31,03 EUR bez PVN
7.daļā - SIA "Waldwood” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 24,01 EUR bez PVN
Pievienotie faili