Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2016/032

Virsraksts Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2016/032

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2016/032 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā – (Gaujas mežniecība, Garkalnes iecirknis 117. kv. un 144. kv.) SIA "Unicentrs" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 28.68 EUR bez PVN.

2.daļā – (Gaujas mežniecība, Garkalnes iecirknis 160. kv. un 154. kv.) izsole tiek atzīta par nenotikušu saskaņā ar izsoles noteikumu punktu 3.9.
Pievienotie faili