Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2016/010

Virsraksts Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2016/010

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2016/010 ir noslēgusies.
Uzvarēja:
1.daļā – (Daugavas mežniecība, 153.kv.) SIA "PRIMOLUX" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 44,07 EUR bez PVN.
2.daļā – (Tīreļu mežniecība, Tīreļu iec., 2.kv.) SIA "PRIMOLUX" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 47,11 EUR bez PVN.

 

Pievienotie faili