Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2016/002

Virsraksts Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2016/002

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2016/002 ir noslēgusies.
Uzvarēja:
1.daļā – (Gaujas mežniecība, Garkalnes iec., 259., 362.kv.; Daugavas mežniecības, 7.kv. –STABU koksne) Sakarā ar to kad izsoles datos tika konstatēta kļūda, izsoles rezultāti ir anulēti.
Pievienotie faili