Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2015/096

Virsraksts Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2015/096

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2015/096 ir noslēgusies. Uzvarēja: 1.daļā – (Tīreļu mežniecība, Olaines iec., 67.kv.) SIA "R Grupa" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 67,03 EUR bez PVN. 2.daļā – (Tīreļu mežniecība, Olaines iec., 67.kv.) SIA "IBIZA" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 28,91 EUR bez PVN. 3.daļā – (Gaujas mežniecība, Juglas iec., 226.kv.) SIA "BSW Latvia" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 69,91 EUR bez PVN. 4.daļā – (Gaujas mežniecība, Juglas iec., 226.kv.) SIA "IBIZA" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 70,51 EUR bez PVN. 5.daļā – (Gaujas mežniecība, Juglas iec., 226.kv.) SIA "IBIZA" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 29,14 EUR bez PVN. 6.daļā – (Gaujas mežniecība, Garkalnes iec., 55.kv.) SIA "LatIgMa" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 82,30 EUR bez PVN. 7.daļā – (Gaujas mežniecība, Garkalnes iec., 55.kv.) SIA "R Grupa" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 72,35 EUR bez PVN. 8.daļā – (Gaujas mežniecība, Garkalnes iec., 55.kv.) SIA "Waldwood" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 27,83 EUR bez PVN. 9.daļā – (Gaujas mežniecība, Garkalnes iec., 55.kv.) SIA "LatIgMa" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 74,30 EUR bez PVN.

Izsoles 800-2015/096 datos tika veikti labojumi.

Pievienotie faili