Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2015/093

Virsraksts Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2015/093

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2015/093 ir noslēgusies.
Uzvarēja:
1.daļā – (Gaujas mežniecība, Juglas iec., 193.kv.) SIA "IBIZA" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 67,51 EUR bez PVN.
2.daļā – (Gaujas mežniecība, Juglas iec., 193.kv.) SIA "Unicentrs" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 69,63 EUR bez PVN.
3.daļā – (Gaujas mežniecība, Juglas iec., 193.kv.) SIA "Unicentrs" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 28,77 EUR bez PVN.
4.daļā – (Tīreļu mežniecība, Olaines iec., 142.kv.) SIA "R Grupa" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 72,57 EUR bez PVN.
5.daļā – (Tīreļu mežniecība, Olaines iec., 142.kv.) SIA "Unicentrs" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 70,43 EUR bez PVN.
6.daļā – (Tīreļu mežniecība, Olaines iec., 142.kv.) SIA "Unicentrs" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 30,75 EUR bez PVN.
Pievienotie faili