Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2015/075

Virsraksts Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2015/075

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2015/075 ir noslēgusies.
Uzvarēja:
1.daļā – (Tīreļu mežniecība, Olaines iec., 169.kv.) SIA "IBIZA" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 70,144 EUR bez PVN.
2.daļā – (Tīreļu mežniecība, Olaines iec., 169.kv.) SIA "IBIZA" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 33,765 EUR bez PVN.
3.daļā – (Tīreļu mežniecība, Olaines iec., 169.kv.) SIA "Baltic Forest" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 67,893 EUR bez PVN.
Pievienotie faili