Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2015/060

Virsraksts Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2015/060

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2015/060 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā – (Tīreļu mežniecība, Tīreļu iec., 137., 138., 145., 146.kv.) SIA "R Grupa" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 48.147 EUR bez PVN.
Pievienotie faili