Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2015/054

Virsraksts Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2015/054

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2015/054 ir noslēgusies.
Uzvarēja:
1.daļā – (Gaujas mežniecība, Garkalnes iec., 187., 219.kv.) SIA "Waldwood" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 64.50 EUR bez PVN.
2.daļā – (Gaujas mežniecība, Garkalnes iec., 187., 219.kv.) SIA "Ibiza" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 68.13 EUR bez PVN.
3.daļā – (Gaujas mežniecība, Garkalnes iec., 187., 219.kv.) SIA "Ibiza" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 37.91 EUR bez PVN.
4.daļā – (Gaujas mežniecība, Garkalnes iec., 187., 219.kv.) SIA "Waldwood" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 71.30  EUR bez PVN.
Pievienotie faili