Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2015/045

Virsraksts Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2015/045

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2015/045 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā – (Tīreļu iec. 148.kv.) SIA "LatIgMa" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 82.10 EUR bez PVN.

2.daļā - (Tīreļu iec. 148.kv.) SIA "BSW Latvia" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 67.86 EUR bez PVN.

3.daļā - (Tīreļu iec. 148.kv.) SIA "IBIZA" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 30.24 EUR bez PVN.

Pievienotie faili