Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2015/026

Virsraksts Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2015/026

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2015/026 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā (Daugavas mežniecība, 249., 253.kv.) SIA "LatIgMa" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 86.22 EUR bez PVN.

2.daļā (Daugavas mežniecība, 249., 253.kv.) SIA "STRIX" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 39.50 EUR bez PVN.

3.daļā (Daugavas mežniecība, 249., 253.kv.) SIA "IBIZA" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 62.01 EUR bez PVN.

4.daļā (Daugavas mežniecība, 249., 253.kv.) SIA "IBIZA" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 27.73 EUR bez PVN.

Pievienotie faili