Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2015/024

Virsraksts Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2015/024

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2015/024 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā (Daugavas mežniecība, 304.kv.) SIA "LatIgMa" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 79.33 EUR bez PVN.

2.daļā (Daugavas mežniecība, 304.kv.) SIA "BSW Latvia" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 74.00 EUR bez PVN.

3.daļā (Daugavas mežniecība, 304.kv.) SIA "Primolux" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 43.78 EUR bez PVN.

Pievienotie faili