Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2015/013

Virsraksts Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2015/013

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2015/013 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā (Gaujas mežniecība, Garkalnes iec. 56.kv.) SIA "Metsa Forest Latvia" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 42.22 EUR bez PVN.

Pievienotie faili