Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/27

Virsraksts Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/27

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2014/27 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā (Tīreļu mežniecība, Tīreļu iec. 136.kv.) SIA „R Grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  34,36  EUR bez PVN.

2.daļā (Tīreļu mežniecība, Tīreļu iec. 152.kv.) SIA „R grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  59,88 EUR bez PVN.

3.daļā (Daugavas mežniecība 329.kv.) SIA „Metsa Forest Latvia” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  63,84 EUR bez PVN.

4.daļā (Daugavas mežniecība169.kv.) SIA „R Grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  32,38 EUR bez PVN.

5.daļā (Daugavas mežniecība 169.kv.) SIA „R Grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā: 32,39 EUR bez PVN.

Pievienotie faili