Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/23

Virsraksts Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/23

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2014/23 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā (Gaujas mežniecība, Juglas iec., 183,184 kv.) SIA „Pata AB” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  60.99  EUR bez PVN

2.daļā (Gaujas mežniecība, Garkalnes iec., 50 kv.) SIA „R Grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  44.95  EUR bez PVN