Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/061

Virsraksts Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/061

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2014/061 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā (Gaujas mežniecība, Juglas iecirknis 134. kvartāls, 10; 11 nogabals un 33 kvartāls, 18 nogabals) SIA „LATIGMA” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  92,37 EUR bez PVN.

2.daļā (Gaujas mežniecība, Juglas iecirknis 134. kvartāls, 10; 11 nogabals) SIA „IBIZA” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  64,67 EUR bez PVN.

3.daļā (Gaujas mežniecība, Juglas iecirknis 33 kvartāls, 18 nogabals) SIA „IBIZA” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā 68,58 EUR bez PVN.