Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/059

Virsraksts Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/059

Izsoles rezultāti:

Sakarā ar konstatēto kļūdu SIA Rīgas Meži izsludinātā elektroniskā izsolē 800-2014/059, izsole tiek anulēta.