Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/037

Virsraksts Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/037

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2014/037 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā (Daugavas mežniecība, 185. kv.) SIA „IBIZA” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  28,29 EUR bez PVN.

2.daļā (Gaujas mežniecība, Garkalnes iec., 58.kv.) SIA „Metsa Forest Latvia” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  48,41 EUR bez PVN.

Pievienotie faili